Rezervacije


Vaša rezervacija će biti valjana kada uplatite akontaciju u iznosu od 30% u roku od 7 dana
Vlasnik računa: Fistanić, Ante
Adresa: Zapadna ulica 18, 21318 Pisak
Broj računa (IBAN): HR84 2340009 3102529167
SWIFT/BIC: PBZGHR2X
Naziv banke: Privredna banka Zagreb
Hrvatska